კალენდარი

Université d'Etat Ilia | 2017-10-03 9h00

COLLOQUE INTERNATIONAL " 21 DEFIS DU 21 EME SIECLE: SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES "

 

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის, ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოსა და შოთა რუსთაველლის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მართავს კვოლოქვიუმს თემაზე ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ევოლუცია.