კალენდარი

ბელფორის მუსიკის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ფესტივალის კონკური

ბელფორის მუსიკის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ფესტივალი, რომელიც გაიმართება 2019 წლის 6-დან 10 ივნისის ჩათვლით, აცხადებს კონკურსს.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ, როგორც დამოუკიდებელ უცხოელ მუსიკოსებსა და მუსიკალურ ჯგუფებს, ასევე მათაც, ვინც ასოცირებულია რომელიმე საწავლო დაწესებულებასთან : უნივერსიტეტები, მუსიკალური სკოლები, კონსერვატორია.


მონაწიელობის პირობები და ფორმები : http://www.fimu.com/


სარეგისტრაციო აპლიკაცია:  https://form.heeds.eu/registration/5971/39aa8b67884035af9369d93a522ee72c/qXBibG5bq4ado5WR0MpbbFqapY-mhlayV3Iკანდიდატურის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 12 იანვარი.


დამატებითი ინფორმაცია:

www.fimu.com
www.facebook.com/FimuOfficiel 
www.twitter.com/fimubelfort 
www.instagram.com/fimubelfort