კალენდარი

ახალგაზრდა ავტორთა რეგიონთაშორისი პრიზი (PIJA)


ახალგაზრდა ავტორთა რეგიონთაშორისი პრიზი (PIJA) არის ფრანგულენოვან  ავტორთა ლიტერატურული კონკურსი. 

2017 წელს ის იწვევს 15 დან 20 წლამდე ახალგაზრდა ავტორებს მოსინჯონ თავიანთი ძალები პროზაში - ამ ტერმინის ფართო გაგებით: ნოველა, მოთხრობა, პოეტური პროზა, წერილი...

კანდიდატებს რომლებიც აკმაყოფილებენ მონაწილეობის პირობებს შეუძლიათ 2017 წლის 31 მარტამდე გააგზავნონ თავიანთი ნაშრომები ფოსტით ან ელექტრონულ ფორმატში.

დამატებითი ინფორმაციებისათვის მონაწილეებს შეუძლიათ შევიდნენ ოფიციალურ ინტერნეტ  ან ფეისბუკ გვერდზე.
ჩაეწრა შესაძლებელია  შემდეგ მისამართზე  www.pija.ch.