კალენდარი

ფრანგული ინსტიტუტი | 2016-05-15 14:00

IFOS ტრენინგი

ქართულ უნივერსიტეტებში პროფესიული სწავლებისათვის ახალი ბიძგის მისაცემად საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტს სურს განავითაროს შესაბამის სფეროში პედაგოგების როგორც ენობრივი კომპეტენციები, ასევე მეთოდოლოგიური უნარები, რათა მათ შეძლონ ადგილობრივი უნივერსიტეტების მოთხოვნებზე მორგებილი პროგრამების შექმნა. ამისათვის, საქართველოში სტაჟირების ორგანიზების თხოვნით, საქართველოს ფრანგულმა ინსტიტუტმა მიმართა პარიზის სამრეწველო და სავაჭრო პალატას, რომელიც წარმოადგენს ტრენინგებისა და პროფესიული ფრანგულის გამოცდების ეროვნულ ცენტრს.

აღნიშნული ტრენინგი, რომელიც სრულად იქნება დაფინანსებული საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მიერ, ჩატარდება სამ ეტაპად: