კალენდარი

გამოცხადდა ENA-სა და IRA-ს საერთაშორისო პროგრამებზე კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი

ყოველწლიურად, ადმინისტრაციის ეროვნული სკოლა - ENA  აცხადებს კანდიდატთა მიღებას სამ გრძელვადიან საერთაშორისო პროგრამაზე უცხოელი სახელმწიფო და საჯარო მოხელეებისთვის.

 

CIL - რძელვადიანი საერთაშორისო პროგრამა - 13+1 თვე, დამწყები საჯარო მოხელეებისთვის: https://bit.ly/3nG98Kf

CIP - უმაღლესი კვალიფიკაციის საერთაშორისო პროგრამა - 8 თვე, გამოცდილი საჯარო მოხელეებისთვის: https://bit.ly/372xtEl

CiIRA - ადმინისტრაციის რეგიონული ერთ-ერთი ინსტიტუტის საერთაშორისო პროგრამა - 8 თვე, საშუალო დონის ხელმძღვანელი პირებისთვის, რომელთაც სურთ საჯარო ადმინისტრაციის მართვაში ცოდნის გაფართოება და ამაღლება:https://bit.ly/3k3smHi


ონლაინ რეგისტრაცია მიმდინარეობს 2021 წლის 24 ნოემბრამდე!

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: https://www.ena.fr/.