კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2017-10-12 19:00-21:00

DELF B2-ის მოსამზადებელი კურსი

B2-ის დონეზე კანდიდატს არა მხოლოდ ენის ცოდნა მოეთხოვება, არამედ მოცემულ სიტუაციებში კომუნიკაციის ჩვევები და სხვადასხვა თემაზე საკუთარი მოსაზრების დასაბუთებაც.

DELF B2-ის მოსამზადებელი კურსი ლინგვისტურ ცოდნას კი არ შეგძენთ B1 დონეზე, არამედ მეთოდოლოგიური უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში დაგეხმარებათ. 
ის დაგეხმარებათ თქვენი სუსტი წერტილების აღმოჩენასა და მათ სიღრმისეულად აღმოფხვრაში ინდივიდუალურად მორგებული სწავლების საშუალებით.
ივარჯიშებთ გამოცდის ოთხივე ნაწილში თქვენი კომპეტენციის ასამაღლებლად, რათა მოიგოთ და ზუსტად გაანაწილოთ გამოცდისთვის გამოყოფილი დრო.
ივარჯიშებთ ზეპირად და წერილობით არგუმენტირებული მსჯელობის განვითარებასა და გადმოცემაში.

სწავლება დაგეხმარებათ :
- მოსმენისა და წაკითხვის სტრატეგიის გამომუშავებაში;
- სხვადასხვა თემებზე კონკრეტული მაგალითებისა და არგუმენტების მოძიებაში;
- იდეების სტრუქტურის აწყობა ტექსტის შესადგენად ან ზეპირი გადმოცემისთვის.

საცდელი გამოცდების საშუალებით შეძლებთ თვითონვე იხილოთ თქვენს მიერ მიღწეული პროგრესი.

განრიგი : ორშაბათი/ოთხშაბათი 15:30-დან 17:00 საათამდე
ღირებულება : 90 ლარი - 15 საათიანი კურსი
29 მაისიდან.

ჩასაწერად დაუკავშირდით მანანა იაშვილს :
manana.iashvili@institutfrancais.ge
(00 995 32) 292 28 56/293 44 58