კალენდარი

ტრენინგი: საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები ფრანგული ენის გაკვეთილზე

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი  სასკოლო დაწესებულებების ფრანგული ენის მასწავლებლებს სთავაზობს ტრენინგს თემაზე :

 

« საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები ფრანგული ენის გაკვეთილზე »

 

მისი მიზანია მონაწილეებს გავაცნოთ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო მიზნებისთვის, კერძოდ კი ფრანგული ენის გაკვეთილზე, გამოყენების პრაქტიკული ხერხები.

ტრენინგი პროცესში მოხდება საკითხის მიმოხილვა, ანალიზი და ჩატარდება პრაქტიკული სამუშაოები, რაც ხელს შეუწყობს პედაგოგებს შესაბამისი საკლასო აქტივობების შექმნაში.

ტრენინგი ჩატარდება

12 და 13 სექტემბერს საქართველოს ფრანგულ ისნტიტუტში

და მას გაუძღვება მირანდა ლომიძე

 

ტრენინგის დეტალური პროგრამა გადაეგზავნებათ დარეგისტრირებულ პედაგოგებს. 

 

ტრენიგში მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია 20 მასწავლებლით. წინასწარი ჩაწერა სავალდებულოა 2018 წლის 11 სექტემბრამდე შემდეგ ელ.ფოსტაზე : ketevan.kurtsikidze@institutfrancais.ge 

 

რეგისტრაციის მსურველთა მეტი რაოდენობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება ფრანგული ენის ფონდის წევრი სკოლების მასწავლებლებს.