კალენდარი

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 23-ე საჯარო სკოლა | 2018-04-28 10h00 - 18:00

საქართველოს ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 23-ე საჯარო სკოლის ინიციატივით და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მხარდაჭერით, ამა წლის 28 აპრილს გაიმართება საქართველოს ფრანგული ენის მასწავლებელთა პირველი კონფერენცია.
საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების ფრანგული ენის 11 პედაგოგი კოლეგებს გაუზიარებს საკუთარ გამოცდილებას თემაზე: „თანამედროვე მიდგომებისა და ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება ფრანგული ენის სწავლებისას“.

კონფერენციის მიზანია
- ფრანგული ენის მასწავლებლებისთვის საუკეთესო პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარების ფორუმის შექმნა 
- ფრანგულენოვანი ორგანიზაციების ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა, ფრანგული ენის სწავლების პროცესში. 

აღნიშნული კონფერენცია მნიშვნელოვანი მოვლენაა „ფრანკოფონული საზოგადოებისთვის“, როგორც გამოცდილების გაზიარების, ასევე, სიახლეების გაცნობის თვალსაზრისით.
კონფერენცია ჩატარდება სამ წელიწადში ერთხელ. ფრანგული ენის მასწავლებლებს ეძლევათ შესაძლებლობა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლისთვის. კონფერენცია თავის შინაარსით პასუხობს საქართველოს განათლების პოლიტიკის გამოწვევებს. 

კონფერენცია ჩატარდება 2018 წლის 28 აპრილს ქალაქ თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 23-ე საჯარო სკოლაში.
მისამართი: დიმიტრი უზნაძის ქ. 59

კონფერენციის პროგრამა:

10:00 – 11:00 მონაწილეთა რეგისტრაცია
11:00 –12:00 კონფერენციის გახსნა

პრეზენტაციები:

12:00 – 13:00 
1. თამარ გოგალაძე, სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის 23-ე საჯარო სკოლა

2. თამარ კურტანიძე, სსიპ ქრისტეფორე III -ის სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის მე-4 საჯარო სკოლია
3. თინათინ მაჭარაშვილი, ევროპული სკოლა
4. ქეთევან ძულიაშვილი, სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის 23-ე საჯარო სკოლა

შესვენება

14:00 – 16:45

პრეზენტაციები: 

1. სოფიო მურუსიძე, სსიპ ავთანდილ დეკანოიძის სახელობის ქუთაისის 32-ე საჯარო სკოლა
2. ნონა ბეროშვილი, სსიპ მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 124-ე საჯარო სკოლა
3. ირმა ვაშაკიძე, სსიპ ქალაქ სამტრედიის I საჯარო სკოლა
4. ნინო წოწკოლაური, სსიპ თბილისის მე-14 საჯარო სკოლა
5. ქეთევან ხვედელიძე, სსიპ ქალაქ ქუთაისის 30-ე საჯარო სკოლა
6. სოფო დუმბაძე , სკოლა ,,ევრო 2000", ბათუმი
7. თინათინ ბერიაშვილი , სსიპ დ. ელიზბარაშვილის სახელობის შილდის I საჯარო სკოლა

16:45 – 18:00 კონფერენციის დახურვა:

• ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რჩეულის გამოვლენა;
• რობაქიძის უნივერსიტეტის რჩეულის გამოვლენა;