კალენდარი

სამაგისტრო სტიპენდიები საფრანგეთში - France Excellence 2024 !

"სამაგისტრო სტიპენდიები საფრანგეთში France Excellence 2024" ახლავთ ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამა, რომელიც ხორციელდება საფრანგეთის მთავრობისა და განათლების საერთაშორისო ცენტრს შორის 2019 წლის 5 აპრილს გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, საფრანგეთის მთავრობის, კამპუს ფრანსისა და განათლების საერთაშორისო ცენტრის მიერ.
სტიპენდიები ქართველ სტუდენტებს სთავაზობს საფრანგეთში მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად სრული დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობას (ფრანგულ, ან ინგლისურენოვან პროგრამებზე).
 
პროგრამით მხარდაჭერილი პრიორიტეტული მიმართულებები გახლავთ : 

 • განათლება
 • სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია
 • ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა
 • ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები
 • სოციალური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია
 • სამართალი
 • მენეჯმენტი
 • საჯარო მმართველობა.

იმისათვის, რომ შეძლოთ განაცხადის გაკეთება : 

 • უნდა იყოთ დაინტერესებული სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებით
 • უნდა ფლობდეთ ბაკალავრის ხარისხს, ან იმყოფებოდეთ დამამთავრებელ კურსზე
 • უნდა იყოთ მაქსიმუმ 30 წლის ასაკის
 • უნდა ფლობდეთ ფრანგულ ან ინგლისურ ენას განაცხადების მიღება მიმდინარეობს 15.01.2024-დან 15.02.2024-ის ჩათვლით, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განათლების საერთაშორისო ცენტრის ვებგვერდზე.
დაინტერესებულ პირები, პარალელურად, უნდა დარეგისტრირდნენ ,,Etudes en France"-ის პლატფორმაზე pastel.diplomatie.gouv.fr. ფრანგული უნივერსიტეტიდან ჩარიცხვის წერილის მოსაპოვებლად.