კალენდარი

საგამომცემლო დახმარების პროგრამა

დაიწყო საბუთების მიღება ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამაში მონაწილეობისთვის 2016 წელს. კონკურსში გამარჯვებული პროექტებისთვის საავტორო უფლებებს გადაიხდის ფრანგული ინსტიტუტი 2016 წლის განმავლობაში. საბუთების მიღების ბოლო დღეა 2016 წლის 25 მაისი. 
გაეცანით მონაწილეობის პირობებს.