კალენდარი

რეზიდენტურის კონკურსი საერთაშორისო სტუდენტებისათვის

ყოველწლიურად, საფრანგეთის ჯანდაცვის სამინისტრო უცხოელ სტუდენტებს რეზიდენტურის კონკურსს სთავაზობს სამედიცინო სწავლების მესამე (7-8 -9 ) საფეხურზე გასაგრძელებლად.
იხილეთ ყველა დოკუმენტი (ფრანგულ ენაზე)  შემდეგ ვებგვედზე: http://www.cng.sante.fr/Concours-d-internat-de-medecine-a.html .

 

კანდიდატებს, რომლებიც არ არიან შვეიცარიის, ანდორის, ევროკავშირის ან ევროპული ეკონომიკური სივრცის წევრი ქვეყნის მოქალაქეები, აგრეთვე ანდორისა და შვეიცარიის კონფედერაციის მოქალაქეები, აქვთ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ სამედიცინო სწავლებების მესამე ციკლზე (რეზიდენტურის საფეხური) სწავლის გასაგრძელებლად გამოცხადებულ  კონკურსში.

ფრანგული ენის კარგად ფლობა აუცილებელია  (მინიმუმი DELF B2).

საბუთების შემოტანა ხდება ფრანგულ ინსტიტუტში 2018 წლის 1 დან 31 მარტამდე.