კალენდარი

ფრანგული ინსტიტუტი | 2019-10-23 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია DELF/DALF-ის გამოცდების 2019 წლის ნოემბრის სესიაზე

DELF/DALF-ის გამოცდების შემოდგომის სესია გაიმართება 2019 წლის 18-26 ნოემბერს შემდეგი განრიგით:

A1 - 18 ნოემბერი
A2 - 19 ნოემბერი
B1 - 20 ნოემბერი
B2 - 21 ნოემბერი (Tout public) და 22 ნოემბერი (Junior)
C1 - 25 ნოემბერი
C2 - 26 ნოემბერი


ჩაწერა:

DELF Junior: 1-18 ოქტომბერი 2019
DELF/DALF Tout Public: 7-23 ოქტომბერი 2019

ყურადღებით გაეცანით ცვლილებებს გამოცდების ზოგად წესებსა და პირობებში !

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: