კალენდარი

ფრანგული ინსტიტუტი | 2018-10-31 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია DELF/DALF-ის გამოცდების 2018 წლის ნოემბრის სესიაზე

DELF/DALF-ის გამოცდების შემოდგომის სესია გაიმართება 2018 წლის 19-28 ნოემბერს შემდეგი განრიგით:

A1 - 19 ნოემბერი
A2 - 20 ნოემბერი
B1 - 21 ნოემბერი
B2 - 22 ნოემბერი (Tout public) და 26 ნოემბერი (Junior)
C1 - 27 ნოემბერი
C2 - 28 ნოემბერი


ჩაწერა:

DELF Junior: 1-16 ოქტომბერი 2018
DELF/DALF Tout Public: 15-31 ოქტომბერი 2018

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: