კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2017-05-25 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია DELF/DALF-ის გამოცდების 2017 წლის ივნისის სესიაზე

DELF/DALF-ის გამოცდების ზაფხულის სესია გაიმართება 2017 წლის 21-28 ივნისს.

- რეგისტრაცია DELF Junior-ზე : 18 აპრილი - 16 მაისი 2017

რეგისტრაცია DELF/DALF Tout public-ზე : 1-25 მაისი 2017

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: