კალენდარი

ქართული ენის კურსები

ფრანკოფონი ან ანგლოფონი ხართ და გსურთ ქართული ენის შესწავლა  ? საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი გთავაზობთ თქვენს მოლოდინებსა და საჭიროებებთან ადაპტირებული კურსს.

გთავაზობთ ქართული ენის კურსებს კომუნიკაციური მიდგომითენების სწავლების საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოსთან შესაბამისობაში.  
თქვენ სწრაფად ივითარებთ კომპეტენციებს წერასა და ზეპირმეტყველებაში, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მშვიდად ადაპტირების საშუალებას მოგცემთ.

  • ვარჯიში ოთხივე საკომუნიკაციო კომპეტენციაში (კითხვა, მოსმენა, წერა და საუბარი)
  • უცხოელთათვის შექმნილი სახელმძღვანელო
  • გამოცდილი ფრანკოფონი ან ანგლოფონი პედაგოგები

 
Début du prochain cours : pour connaître les dates du prochain cours, veuillez-nous contacter.

სიხშირე : 2x2 საათი კვირაში

სრული ხანგრძლივობა : 24 საათი, დაახლოებით თვენახევარი

ფასი : 230 ლარი - 24 საათი