კალენდარი

თსუ | 2019-03-19 15სთ

მოლდოვის ფრანგულენოვანი ისტორია: კულტურული მემკვიდრეობა, განათლება, ინტერკულტურა

ელენა პრუსის, კიშინიოვის საერთაშორისო თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორის, საჯარო ლექცია
ფრანგულ ენაზე

აზერბაიჯანში მოლდოვის საელჩოსა და ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს (AUF) მხარდაჭერით

სამშაბათი, 19 მარტი, 15სთ.
მისამართი: თსუ, კორპ.5, CNF/AUF, აუდიტ. 309 ილია ჭავჭავაძის გამზ. 36

დასწრება თავისუფალია