კალენდარი

კვლევითი მობილობა საფრანგეთში მეცნიერი ქალებისთვის

კვლევითი მობილობა საფრანგეთში მეცნიერი ქალებისთვის

8 მარტს, ქალთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, საფრანგეთის საელჩოს და საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტს სურს გამოავლინოს ქართველი მეცნიერი ქალების ნიჭი და მისცეს მათ შესაძლებლობა სამეცნიერო კვლევები  განახორციელონ საფრანგეთში.

ხართ საქართველოს მოქალაქე ქალი?
მოპოვებული გაქვთ დოქტორის ხარისხი ან ხართ სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი?

თქვენი კვლევის თემა ეხება ჯანდაცვას, გარემოს დაცვას ან სოფლის მეურნეობას?
Საუბრობ ინგლისურად ან ფრანგულად?

მაშინ შესაძლებლობა გაქვთ მონაწილეობა მიიიღოთ კონკურში!

სამეცნიერო მობილობის პროგრამაში გამარჯვებულ კანდიდატებს საშუალება ექნებათ ერთი თვე გაატარონ საფრანგეთში - კვლევით ლაბორატორიაში და ისარგებლონ უნიკალური სამეცნიერო გამოცდილებით.

საფრანგეთის საელჩო საქართველოში უზრუნველყოფს როგორც მგზავრობის, ასევე საფრანგეთში ცხოვრების ხარჯებს.

კონკურსში მონაწილეობის პირობები : 

მოპოვებული უნდა გქონდეთ დოქტორის ხარისხი ან იყოთ დოქტორანტი

თქვენი კვლევის თემა უნდა ეხებოდეს შემდეგი სამი სფეროდან ერთ-ერთს:
- ჯანდაცვა (მედიცინა, ბიოლოგია, გენეტიკა, ფარმაკოლოგია, ფსიქიატრია, ფსიქოლოგია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, გარემო და ჯანდაცვა, და ა.შ.
- გარემო (ენერგეტიკა, ბიომრავალფეროვნება, ეკოლოგია, მდგრადი განვითარება, სატყეო საქმე, წყლის მართვა და ა.შ.)
- სოფლის მეურნეობა (აგრონომია, სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგია, აგროსასურსათო, მევენახეობა და ა.შ.)

• შესაძლებლობა გქონდეთ მობილობა განახორციელოთ 2024 წლის მაისიდან დეკემბრამდე (შენიშვნა: გამონაკლისია 2024 წლის 15 ივნისიდან 30 სექტემბრამდე პერიოდი, რა დროსაც მობილობა ვერ შედგება).
• ფლობდეთ ფრანგულ ან ინგლისურ ენას მინიმუმ B2 დონეზე.
 
დოკუმენტები, რომლებიც უნდა გამოაგზავნოთ 2024 წლის 8 აპრილამდე:
- CV ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე - 1 გვერდი
- პროექტის რეზიუმე ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე : ახსენით თქვენი კვლევითი პროექტი, მობილობის ინტერესი საფრანგეთში, როგორც თქვენიკვლევის ნაწილი, თქვენი მხრიდან მოლოდინები კვლევით პროექტთან დაკავავშირებით, ასევე გათვალისწინებული შედეგები (პუბლიკაციები, თანამშრომლობა და ა.შ.) – 1 გვერდი.
-მოწვევის წერილი ფრანგული კვლევითი ორგანიზაციიდან სრულყოფილად შედგენილი დოკუმენტები უნდა გადმოუგზავნოთ ქალბატონ ნათია მსხალაძეს მეილზე: natia.mskhaladze@institutfrancais.ge.

კონკურსის შედეგები აპრილის თვის ბოლოს გახდება ცნობილი.