კალენდარი

EURECOM-ის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამა

2021 წლის  აკადემიური სასწავლო წლისათვის EURECOM-მა l’OpenAIr Interface Software Alliance-თან თანამშრომლობით დააწესა სტიპენდიები Bourses d’excellence 6G/WIRELESS, საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მოტივირებული სტუდენტებისათვის, (კომპიუტერულ მეცნიერებებში, ელექტროინჟინერიასა და გამოყენებით მათემატიკაში), რომელთაც სურვილი აქვთ სწავლა განაგრძონ სამაგისტრო საფეხურზე მობილური კომპიუტერული სისტემების მიმართულებით.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა შეძლონ  ძლიერი ინტერესის და ცოდნის დემონსტრირება შემდეგ მიმართულებებში: Wireless Communications, Mobile Computing, Networking, Mobile Applications and Services, communication theory, Signal Processing and learning for networks.
 
იხილეთ ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე :
https://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/6G-wireless-Excellence-Scholarships
 
EURECOM არის საინჟინრო სკოლა და ციფრული მეცნიერების კვლევითი ცენტრი, რომელიც მდებარეობს სოფია ანტიპოლისში. EURECOM გთავაზობთ 4 ინგლისურენოვან სახელმწიფო სამაგისტრო პროგრამას (DNM).