მთარგმნელობითი მომსახურება

ფრანგული ინსტიტუტი გთავაზობთ სპეციალისტის მიერ დოკუმენტების თარგმნის მომსახურებას ქართულ-ფრანგულ ენებზე, საფრანგეთის საკონსულოს ადმინტრაციული მოთხოვნების შესაბამისად.


საჭიროების შემთხვევაში დოკუმენტებს დაამოწმებს სერტიფიცირებული ნოტარიუსი.


ტარიფები
(ნოტარიუსის მომსახურების საფასურის გარეშე) :

  • 15 ლარი / დოკუმენტი - მარტივი დოკუმენტების თარგმნისათვის (დაბადების მოწმობა, პირადობის მოწმობა)
  • 20 ლარი / გვერდი - დიდი მოცულობის დოკუმენტის თარგმნისათვის (ხელშეკრულება…)


დატოვეთ სათარგმნი დოკუმენტები პირდაპირ ფრანგული ინსტიტუტის მისაღებში, დავით აღმაშენებლის, 75.


დამატებითი ინფორმაცია : 2 92 28 55