კალენდარი

საგამომცემლო დახმარების პროგრამის კონკურსი 2019

დაიწყო საბუთების მიღება ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამაში მონაწილეობისთვის, 
რომელიც ითვალისწინებს საავტორო უფლებების გადახდას 2019 წელს. 

საბუთების მიღების ბოლო დღეა 2018 წლის 7 დეკემბერი.

მეტი ინფორმაცია