კალენდარი

საფრანგეთში სწავლის მომზადება

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი სთავაზობს საფრანგეთში სწავლის გაგრძელების მსურველ სტუდენტებს სპეციალურ მოსამზადებელ კურსს.

ეს კურსი საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:

• ჩაწერის პროცედურები
ადმინისტრაციული და პედაგოგიური ჩაწერა; ტრანსპორტი; სამედიცინო დაზღვევა; დახმარების პროგრამები სტუდენტებისთვის (დაბინავება, სტუდენტური რესტორნები...)
 
• ფრანგული უნივერსიტეტებისა და უმაღლესი სასზავლებლების ფუნქციონირება
კურსების კატეგორიები ;ნიშნების წერის სისტემა და  გაცდენილი საათების ანაზღაურება...

• საგამოცდო ნაშრომის წერის მეთოდოლოგია
გამოცდების ტიპები ; ნაშრომის წარდგენის წესები...

• მეთოლოგია
სოციალურ მეცნიერებებში და ლიტერატურაში


2017 წლის 20 და 21 ივლისი
12 საათიანი კურსი
135 ლარისრული ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით :
manana.iashvili@institutfrançais.ge
2 92 28 55 / 2 93 44 58.
flyer preparation etudes en France