კალენდარი

საერთაშორისო მოკლევადიან პროგრამები 2023 - საჯარო სამსახურის ეროვნული ინსტიტუტი

 საჯარო სამსახურის ეროვნული ინსტიტუტი (ყოფილი ENA) აცხადებს მიღებას 2023 წლის საერთაშორისო მოკლევადიან პროგრამებზე!

საჯარო სამსახურის ეროვნული ინსტიტუტი (Institut National du Service Public - INSP) აცხადებს მიღებას ახალ მოკლევადიან - მათ შორის ინგლისურენოვან პროგრამებზე შემდეგი მიმართულებით: საჯარო პოლიტიკა, ბიუჯეტი, ინოვაციები, ადამიანური რესურსების მართვა, მენეჯმენტი, ურბანული განვითარება, კორუფციასთან ბრძოლა, კრიზისების მართვა და ევროპული საქმეები.

ეს ინოვაციური პროგრამები საშუალებას მისცემს საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააძლიერონ თავიანთი პროფესიული უნარები კონკრეტულ სფეროში.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: https://insp.gouv.fr/pic-2023-fr