კალენდარი

ფრანგული ინსტიტუტი | 2018-10-02 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია TEF-ის 2018 წლის ოქტომბრის სესიაზე

TEF-ის (ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი) შემდეგი სესია გაიმართება 2018 წლის 25 ოქტომბერს (ელექტრონული ვერსია).
რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 5 ოქტომბრის ჩათვლით. სამუშაო საათები: 10:30-დან 18:30-მდე. 

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: