კალენდარი

იწყება საგამომცემლო დახმარების პროგრამის კონკურსი

2016 წლის 21 ნოემბრიდან იწყება საბუთების მიღება ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამაში მონაწილეობისთვის 2017 წელს.
კონკურსი ამჯერად ითვალისწინებს საავტორო უფლებების გადახდას, რომელთაც კონკურსში გამარჯვებული პროექტებისთვის გადაიხდის პარიზის ფრანგული ინსტიტუტი 2017 წლის განმავლობაში.
საბუთების მიღების ბოლო დღეა 2017 წლის 21 იანვარი. 

მეტი ინფორმაცია