კალენდარი

2020-2021 წლის ENA -სა და IRA- ს საერთაშორისო ციკლის შერჩევის პროცედურები დაწყებულია

ყოველწლიურად, ENA  ამ პროცედურის საშუალებით არჩევს კანდიდატებს სამ გრძელვადიან საერთაშორისო პროგრამის ციკლზე უცხოელი საჯარო მოხელეებისათვის.
ონლაინ რეგისტრაცია: www.ena.fr

 

რეგისტრაცია მიმდინარეობს 2019 წლის 15 ნოემბრამდე.

 

დამატებითი ინფორმაცია: https://www.ena.fr/Europe-International/Programmes-de-formation-internationaux/Les-cycles-longs