კალენდარი

ზაფხულია!

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი დაიკეტება საზაფხულო არდადეგებზე 29 ივლისიდან 21 აგვისტომდე

ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკა კი 29 ივლისიდან 5 სექტემბრამდე.